Buddyzm – notatki i przemyślenia

Czym jest Buddzyzm?

Buddyzm jest pozbawionym dogmatów, spójnym, wolnym od pojęcia osobowego Boga-Stwórcy systemem nastawionym na duchowy rozwój człowieka. Głównym celem praktykowania metod jakie oferuje jest oczyszczenie umysłu z negatywnych emocji, rozpuszczenie egoizmu oraz rozwinięcie wszechobejmującego współczucia, intuicyjnej mądrości i absolutnej wolności, co prowadzi do doświadczenia nieuwarunkowanej radości i szczęścia.

Budda, właściwie Siddhartha Gautama (ok. 566-486 p.n.e., w niektórych źródłach 560-480), mędrzec hinduski, z urodzenia książę z rodu Śiakjów (stąd późniejszy przydomek Śiakjamuni, czyli mędrzec z rodu Śiakjów). Syn Śiuddhodana i Mai, która zmarła w 7 dni po jego urodzeniu – dziecko wychowywała macocha, Pradżapati Gautami. Wyrastał w dostatku, z dala od wszelkich trosk. W wieku lat 16 poślubił Jośiodharę, która urodziła mu syna Rahulę. Zgodnie z tradycją w wieku 29 lat opuścił dom i przez lata prowadził życie wędrownego ascety dążąc do osiągnięcia wyzwolenia (mukti).

 

Ciekawe cytaty

Istnieje bardzo prosty sposób, by stać się Buddą. Nie czyńcie zła, nie lgnijcie do życia i śmierci, miejcie głębokie współczucie dla wszystkich odczuwających istot, odnoście się z szacunkiem do tych ponad wami i bądźcie uprzejmi dla tych, którzy stoją niżej. Porzućcie nienawiść i pragnienia, zmartwienia i smutek – oto co zwie się Buddą. Nie szukajcie niczego innego.
Eihei Dogen Zenji, Shoi

 

Nie wierzcie w jakiekolwiek przekazy tylko dlatego, że przez długi czas obowiązywały w wielu krajach. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że wielu ludzi od dawna to powtarza. Nie akceptujcie niczego tylko z tego powodu, że ktoś inny to powiedział, że popiera to swoim autorytetem jakiś mędrzec albo kapłan, lub że jest to napisane w jakimś świętym piśmie. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że brzmi prawdopodobnie. Nie wierzcie w wizje lub wyobrażenia, które uważacie za zesłane przez boga. Miejcie zaufanie do tego, co uznaliście za prawdziwe po długim sprawdzaniu, do tego, co przynosi powodzenie wam i innym.
Budda

 

Religia przyszłości będzie religią kosmiczną. Powinna ona przekraczać koncepcję Boga osobowego oraz unikać dogmatów i teologii. Zawierając w sobie zarówno to, co naturalne, jak i to, co duchowe, powinna oprzeć się na poczuciu religijności wyrastającym z doświadczania wszelkich rzeczy naturalnych i duchowych jako pełnej znaczenia jedności. Buddyzm odpowiada takiemu opisowi. (…) Jeżeli istnieje w ogóle religia, która może sprostać wymaganiom współczesnej nauki, to jest nią buddyzm.
Albert Einstein

 

To, że w buddyzmie nie istnieje pojęcie Boga osobowego, wydaje mi się najbardziej atrakcyjne. To znaczy, można wyznawać światopogląd naukowy i jednocześnie być buddystą.
Czesław Miłosz

 

Jednostka czuje daremność ludzkich pragnień i celów oraz majestat i cudowny porządek, który ujawnia się sam zarówno w naturze jak i w świecie myśli. Jednostkowe istnienie jawi jej się jako coś w rodzaju więzienia i chce doświadczyć wszechświata jako jednej znaczącej całości. Początki kosmicznych uczuć religijnych pojawiają się już na wczesnym etapie rozwoju, np. w wielu psalmach dawidowych, a także u niektórych proroków. Buddyzm, jak wiemy zwłaszcza ze wspaniałych pism Schopenhauera, zawiera tego znacznie mocniejszy pierwiastek.
Albert Einstein

 

 

 Kilka sensownych wskazówek, jak żyć

  • Oby wszystkie istoty osiągnęły szczęście i przyczynę szczęścia.
  • Oby były wolne od cierpienia i przyczyny cierpienia.
  • Oby nie były oddzielone od prawdziwego szczęścia – wolności od cierpienia.
  • Oby spoczywały w wielkiej równości, wolnej od przywiązania i niechęci.